Nyhet
26.8.2022
26.8.2022

Rekordlav forbrukertillit

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
August 2022 ser en historisk nedgang i forbrukertillitsindeksen i Norge, med bekymringer for privatøkonomi og nasjonal økonomi som dominerende faktorer. Oppdag de detaljerte innsiktene og analysene fra Opinion.

For fjerde måned på rad faller forbrukertilliten til et historisk bunnivå.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) ender på minus 26,8 poeng i august, som er et nytt historisk bunnivå.

Helt siden mars har tillitsindeksen ligget lavere enn den gjorde gjennom koronavåren 2020, som da var rekordlavt nivå.

Alle enkeltindikatorene som inngår i forbrukertillitsindeksen, går markant ned i august.

- Vi har aldri registrert lavere verdier for de to indikatorene som er knyttet til nordmenns privatøkonomi. Og vi må tilbake til månedene etter oljepriskrisen i 2015 for å finne lavere forventning til landets økonomi, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

Over halve befolkningen (56 prosent) oppgir at de har dårligere økonomi nå, enn for tolv måneder siden. Nesten like mange (49 prosent) forventer at den økonomiske situasjonen deres vil bli dårligere fremover. For et år siden var tilsvarende andeler henholdsvis 19 og 16 prosent.

- Dette sier noe om hvilket ekstraordinært år 2022 har vært. Norske forbrukere må grave stadig dypere i lommeboka for å dekke høye strøm- og drivstoffutgifter, økte matpriser og høyere rentekostnader, sier Høidahl.

Også indikatoren for innkjøp av større forbruksgoder de kommende tolv månedene går tilbake for fjerde måned på rad, og har vært rekordlav de siste månedene.  

Undersøkelsen er gjennomført 9.-16 august i et landsrepresentativt utvalg på 1053 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 30. september.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: