Nyhet
29.5.2020
29.5.2020

Rekordopptur i forbrukertillit og historisk stemningsskifte

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertillitsindeksen har aldri økt så mye fra en måned til en annen. Målingene har pågått siden 2007.

De siste ukene har det vært stemningsskifter i befolkningen i takt med lettelser i restriksjonene som ble innført for å hindre spredningen av koronaviruset.

- Lettelser i restriksjonene sender forbrukertilliten oppover i mai. Målingen i mai byr på lyspunkter, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker markant fra april til mai, fra minus 13,3 poeng til minus 4,4 poeng, viser den siste tillitsmålingen fra Opinion. Dette er den sterkeste økningen i forbrukertilliten fra en måned til annen som er målt i tidsserien fra 2007.

CCI falt dramatisk fra februar til mars, til sitt nest laveste nivå i tidsserien. Indeksen hadde aldri falt så mye på en måned som den gjorde da. I april falt CCI ytterligere, fra minus 10,4 poeng i mars til minus 13,3 poeng, og var med det på sitt laveste nivå i tidsserien.

- Alle de fire indikatorene som utgjør CCI øker signifikant fra april til mai, og aller sterkest er økningen for tilliten til landets økonomi om 12 måneder, etterfulgt av sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder om 12 måneder, sier Høidahl.

Tilliten til egen økonomi om 12 måneder går fra negativ til positiv i mai, det vil si at det nå er flere som tror at egen økonomi vil være bedre enn dårligere om 12 måneder.

25 prosent i det landsrepresentative utvalget oppgir at de tror at husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye bedre om 12 måneder, sammenlignet med i dag, mot 16 prosent i april, mens 19 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere, mot 25 prosent i april.

- Den positive endringen for CCI-indikatorene bidrar også til at den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, bolig, større forbruksvarer og oppussing kommende 12 måneder øker markant i mai, sier Høidahl.

I april var kjøpsindeksen lavere enn den var både under finanskrisen og i den ganske lange perioden etter oljeprisfallet i juni 2014.

Målingen er gjennomført i perioden 12. - 18. mai i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Forbrukertillitsindeksen er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: