Nyhet
1.7.2023
1.7.2023

Seks av ti tror det er trygt å feire Pride

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Seks av ti nordmenn har tillit til at politiet evner å sikre en trygg Pride-markering. Innbyggerne i Oslo har minst tillit til sikkerheten, men er samtidig mest positive til Pride.

Seks av ti nordmenn har tillit til at politiet evner å sikre en trygg Pride-markering. Innbyggerne i Oslo har minst tillit til sikkerheten, men er samtidig mest positive til Pride.

Lørdag 1. juli går Pride-paraden av stabelen i Oslo. Natten før Pride-paraden i fjor, skjøt en mann vilt rundt seg og drepte to mennesker på et populært utested for skeive i Oslo sentrum.

I en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor oppgir 59 prosent av befolkningen at de har stor tillit til at myndighetene med politiet og PST evner å sikre en trygg Pride-markering i år. 21 prosent har liten tillit til dette, mens 20 prosent har ingen mening eller vet ikke.

– Flertallet i befolkningen har stor tillit til at myndighetene vil sikre en trygg Pride-markering, men samtidig har hver femte liten tillit til dette, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

25. juni-utvalgets evaluering av håndteringen av fjorårets terrorangrep ga politiet og PST kritikk, og mente angrepet muligens kunne vært avverget.

Flertallet er positive til Pride

Samtidig viser undersøkelsen at et klart flertall i befolkningen på 63 prosent er positive til at det gjennomføres Pride-arrangementer i Norge. En av fem (19 %) er negative, mens 18 prosent har ingen mening eller vet ikke.

– Det er liten tvil om at den norske befolkningen stiller seg positiv til Pride. Ikke minst gjelder det i Oslo og blant kvinner generelt, sier Clausen.

Kvinner er klart mer positive til Pride-arrangement enn menn (71 mot 55 prosent). Den yngre delen av befolkningen er mer positive enn de eldre, men i alle aldersgrupper er overvekt positive.

Velgerne til MDG, Venstre og Ap er mest positive til Pride, hvor rundt ni av ti oppgir dette. Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiets velgere er mest negative, og er de eneste partiene hvor overvekt av velgerne er heller negative enn positive til Pride.

Oslo preges av terrorangrepet

Hovedstaden har landets mest positive innbyggere til Pride. Hele 81 prosent av Oslos innbyggere er positive til Pride-arrangementer. Kun 11 prosent er negative, mens 9 prosent svarer vet ikke eller har ingen mening.

Oslos innbyggere er samtidig de som har minst tillit til at myndighetene evner å sikre en trygg Pride-markering i år, hvor en av fire har liten tillit til politiet og PST.

– Hovedstaden preges av solid støtte til Pride. Samtidig er Oslo på landstoppen i mistillit til at politiet og PST evner å sikre en trygg markering. Terrorangrepet i Oslo sentrum fjor har satt preg på hovedstaden, sier Clausen.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i juni 2023. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres cirka annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047