Folkogfag
17.4.2023
17.4.2023

Skolebesøk hos Opinion for å lære om markedanalyse

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Opinion deler innsikt og engasjerer en klasse fra Østfold i markedsanalyse og merkevarebygging, med fokus på reelle casestudier og metoder for å forstå ungdommens holdninger og atferd.

Det lysner av vår ute, og inne på Vulkan er det også yrende liv. Nylig var hele foajeen full av 17-åringer fra en videregående skole i Østfold. Elevene var på besøk i hovedstaden for å lære hvordan man kan bruke markedsundersøkelser og analyse i arbeidet med merkevarebygging.

Skoleklassen ble møtt av Opinions analytikere, Rakel Claussen og Freyja Holm-Torjusen, som gledelig delte av sin kunnskap rundt markedsanalyse. Opinionerne startet med å fortelle om Opinion, hva slags prosjekter vi jobber mest med og hva kundene faktisk bruker innsikten til.

Elevene var også svært interessert i å høre hvorfor de unge analytikerne hadde valgt å jobbe med markedsanalyse, og hva de hadde studert for å komme dit. Claussen fortalte at en av hennes favorittgrunner til å jobbe nettopp i Opinion er muligheten til å arbeide med så mange forskjellige problemstillinger.

«En dag kan man jobbe med å finne ut av yoghurtsmaker, mens neste dag er fokuset på et økonomiprosjekt. Det er alltid et nytt og spennende prosjekt rundt neste sving

Rakel Claussen, analytiker i Opinion.

Kvalitative  vs. kvantitative undersøkelser

For å illustrere hvordan prosjekter gjennomføres ble elevene presentert en reell case. Dette var et prosjekt som Opinion har gjennomført på vegne av Helsedirektoratet for å gi innsikt i unges forhold til cannabisbruk, for å danne et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å utforme en kommunikasjonssatsing.


Claussen og Holm-Torjusen jobber henholdsvis på kvantitativ- og kvalitativavdeling i Opinion, og kunne derfor detaljert forklare de ulike stadiene i et stort prosjekt.

«Vi kombinerer ofte de to metodene. Vi finner ut av «hva» folk gjør ved kvantitative undersøkelser og dykker i «hvorfor» med en kvalitativ undersøkelse. Andre ganger er det løsere problemstillinger der det er lurt å ta kvalitativtilnærming først for å få en dypere forståelse, og deretter bruke kvantitative metoder for å konkretisere og tallfeste funnene»

Freyja Holm-Torjusen, analytiker i Opinion.

Boller og fokusgrupper

Opinions kjære kantienansvarlig, Jamila, hadde sikret at de unge elevene ikke gikk tomme for energi mens de var på besøk og serverte smoothie og hjemmebakte boller. Dette skapte naturligvis svært god stemning, så latteren satt løst da Holm-Torjusen forklarte hvordan vi gjennomfører fokusgrupper og at kunder kan sitte på bakrommet og observere. Hun var opptatt av å understreke at respondentene er informert de gangene dette er tilfelle. Konseptet var nok en spennende tanke for elevene som aldri hadde vært med på noe liknende selv.

UNG2023

Besøket ble avsluttet med en presentasjon av Opinion sine syndikerte rapporter. Disse rapportene er egenproduserte og blir solgt til flere forskjellige organisasjoner og bedrifter. Rapportene inneholder pålitelige og konsistente data om markedstrender, målgruppestudier, bransjeanalyser og andre tidsaktuelle emner. Fordelen med syndikerte rapporter er at bedrifter kan få tilgang til informasjon uten å selv måtte bestille eller gjennomføre undersøkelser.

Analytikerne la hovedvekten på presentasjon av UNG-rapporten, ettersom elevene selv tilhører målgruppen. Det var likevel lærernes reaksjoner som var mest overraskende, da de ble presentert for informasjon om de mest brukte plattformene blant ungdom. Det oppsto en diskusjon, og elevenes svar viste seg å være helt i tråd med funnene i rapporten: Snapchat troner fremdeles på topp og bruken av Facebook fortsetter å dale ettersom den bare brukes til organisering,Nyheter og grupper.

Vi i Opinion synes det er svært hyggelig å se hvordan markedsanalyse kan engasjere, også hos de unge, og gleder oss over alle muligheter til å bli bedre kjent med nettopp den unge målgruppen.

Tusen takk for besøket!

Vil du vite mer om dagens unge?

Les mer om UNG2023 her
Du kan også ta kontakt med UNG-ekspertene: Vilde Vågsland og Alexandra Palm.

Kontaktperson: