Korona
18.3.2020
18.3.2020

Slik er nordmenns koronavaner

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Koronaviruset preger Norge. Hele 86 prosent har latt være å delta på kultur- og idrettsarrangement, 84 prosent har latt være å delta på møter, kurs eller konferanser og 83 prosent har begrenset eller unngått å reise privat.

Omtrent like mange har unngått å reise med kollektive transportmidler (82 prosent). Det viser Norsk koronamonitor gjennomført av Opinion.

3 av 4 avlyser ferieplaner

73 prosent har avlyst eller utsatt fremtidige ferieplaner. Dette er mer eller mindre tilfelle uansett om man er ung eller gammel.

Mange, men ikke alle unngår kontakt

Syv av ti unngår sosial omgang med nær familie og venner. 32 prosent svarer nei til dette, men mye tyder på at antallet som har sosial omgang reduseres fra dag til dag.

- De fleste unngår kontakt med andre, men det er kanskje litt overraskende at såpass mange fortsatt har sosial omgang med andre gitt helsemyndighetenes råd. Likevel ser vi nå en klar nedgang fra dag til dag blant nordmenn som har kontakt med andre, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Målingene viser en nedgang fra 41 prosent i slutten av forrige uke som sa nei til at de har unngått sosial kontakt med nær familie og venner, til 27 prosent i begynnelsen av denne uken.

Nord-Norge er foreløpig landsdelen hvor flest sier nei til at de unngår sosial kontakt med andre i disse koronatider.

- Dette kan trolig ha noe å gjøre med at Nord-Norge så langt er mindre rammet av korona, sier Askheim.

Hjemme fra jobb

Mer enn annenhver nordmann holder seg nå hjemme fra jobb selv om de ikke er syke (51 prosent). De eldste holder seg i størst grad hjemme.

- Over halve Norge har nå hjemmekontor eller holder seg hjemme fra jobb uansett om man er syk eller ikke. Nord-Norge ligger langt under landssnittet på å holde seg hjemme og som trolig skyldes hvor i Norge koronasmitten er mest utbredt, sier Askheim.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media med flere.

Ta gjerne kontakt med

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

John Lauring Pedersen

John L. Pedersen på 917 33 359 eller john@opinion.no

Kontaktperson: