Nyhet
9.5.2023
9.5.2023

Sp har falt 8 prosentpoeng siden 2019

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Senterpartiet opplever et betydelig fall i Opinions nyeste kommunemåling, ned 8 prosentpoeng fra 2019, mens Ap går tilbake 4,5 prosentpoeng. Høyre fremstår som det største partiet, og både MDG og Venstre viser positive trender mot lokalvalget.

Senterpartiet får en oppslutning på 6,4 prosent i Opinions nyeste kommunemåling. Dette er 8 prosentpoeng ned siden kommunevalget i 2019. Kun 1 av 3 Sp-velgere fra 2019 vil stemme på partiet igjen.  

Ap på sin side får en oppslutning på 20,3 i Opinions kommunemåling for mai. Dette er tilbake 4,5 prosentpoeng fra kommunevalget i 2019.

Både Ap og Sp har mye å forsvare ved årets valg, etter at de satt igjen med flest ordførere etter 2019-valget. Begge partier har derfor en stor jobb foran seg i den kommende valgkampen. Det positive for Ap og Sp er at de gjør det bedre når velgerne blir spurt om kommunevalg enn stortingsvalg. 

Misnøye med regjeringen har mindre betydning i spørsmål om kommunevalg

Høyre er det klart største partiet, men i motsetning til regjeringspartiene får partiet lavere oppslutning i kommunemålingen enn de gjorde i stortingsmålingen. En tolkning av dette er at velgerne tar mindre hensyn til regjeringens håndtering av prisstigningen ved spørsmål om lokalvalg. Når velgerne blir spurt om kommunevalg kommer ikke misnøyen like sterkt til uttrykk ved at velgerne tenker mer på lokalpolitikk og de lokale kandidatene.

Oppslutning for stortingsvalg og kommunevalg i mai

MDG og Venstre mot gode lokalvalg?

MDG gjorde et kanonvalg i 2019 og går tilbake 1,4 prosentpoeng. 5,4 er fortsatt vesentlig høyere enn de ligger på snittet av stortingsmålingene. MDG lekker en god del velgere til SV.

Venstre på sin side går frem fra 2019-valget til 5,8 prosent, mye takket være at de greier å aktivisere personer som ikke stemte ved forrige valg. Klima og kollektivtrafikk er kjernesaker for begge disse partiene. Det gjenstår å se hvor mye plass disse sakene får i valgkampen, og hvordan dette vil påvirke oppslutningen om disse partiene.

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Altinget og ABC-nyheter og. Se Altingets omtale her.

Opinions partibarometer for april er basert på 1000 telefonintervjuer hvor 628 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 25. april til 29. april 2023.

Har du spørsmål til målingen? Ta kontakt med Martin Stubban.
Kontaktperson: