Nyhet
26.2.2021
26.2.2021

Stabil forbrukertillit

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertillitsindeksen (CCI) har holdt seg på omtrent samme nivå de tre siste månedene, viser februarmålingen til Opinion.

I februar er indeksen på 0,2 poeng, mot 0 poeng i januar og 0,5 poeng i desember. Det var i desember at CCI passerte nullstreken til et positivt nivå for første gang i 2020.

Gjennomsnittet for perioden mars-desember i fjor var minus 4,4 poeng, med bunnoteringene i mars og april, henholdsvis minus 10,3 poeng og minus 13,4 poeng, da koronasituasjonen fortsatt var ny og ganske uoversiktlig.

- I februar er forbrukertilliten markant høyere enn den var for ett år siden, og gjennomsnittet av januar og februar i år ligger markant høyere enn gjennomsnittet av januar og februar i fjor, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

For ytterligere å sette CCI i februar i perspektiv, så ligger CCI nå betydelig høyere enn gjennomsnittet av de tolv målingene i 2020. Dette er den «sterkeste CCI-åpningen» på et år siden 2018, sier Høidahl.

I tillegg til at indikatoren troen på landets økonomi om 12 måneder styrker seg fra januar til februar, øker indikatoren kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

- Denne CCI-indikatoren er nå på sitt sterkeste siden juni 2019, og den er markant høyere enn de fleste målingene som ble gjennomført i 2020, sier Henrik Høidahl.

Selv om indikatoren egen økonomi nå, sammenlignet med for ett år siden, er lavere i februar enn målingene fra november til januar, øker den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, markant i februar. Denne indeksen er nå på sitt høyeste nivå siden sommeren 2019.

Forbrukertilliten februar 2021

Målingen er gjennomført i perioden 8. – 15. februar i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 26. mars.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: