Nyhet
29.1.2021
29.1.2021

Svak nedgang i forbrukertilliten

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertillitsindeksen faller svakt fra desember til januar og er nå på 0 poeng.

Forbrukertilliten ligger 1,9 poeng høyere enn for ett år siden, og 4 poeng over gjennomsnittet for 2020.

I desember var forbrukertilliten positiv for første gang i 2020. Det svake fallet i januar skyldes først og fremst at troen på landets økonomi fremover svekker seg.

- Indikatoren som i størst grad bidro til en positiv forbrukertillit i desember, troen på landets økonomi om 12 måneder, går markant tilbake i januar. Av de fire indikatorene som utgjør CCI, er det denne som er årsaken til fallet i januar, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

De tre andre indikatorene styrker seg, særlig vurderingen av egen økonomi nå, sammenlignet med for ett år siden, og troen på egen økonomi om 12 måneder.

- Som vi har sett i tidligere krisetider, er forbrukerne mer optimistiske på vegne av egen økonomi enn landets økonomi. Andelen som oppgir at husholdningen sparer litt eller mye er også markant høyere nå enn den var før koronaperioden, sier Høidahl.

Målingen er gjennomført i perioden 7. – 18. januar i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 26. februar.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: