Nyhet
16.12.2022
16.12.2022

Svak økning i forbrukertilliten i desember

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Forbrukertilliten i Norge viser en liten økning i desember, men med -27,3 poeng er den fortsatt historisk lav, tydeliggjørende dypet av de økonomiske utfordringene landet står overfor, ifølge Opinion.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) ender på minus 27,3 poeng i desember, en økning på 0,4 poeng fra november.

Selv om forbrukertilliten øker noe i årets to siste måneder, er den fortsatt på et historisk lavt nivå.

- Økningen kan blant annet skyldes forventninger om at rentetoppen snart er nådd og at strømprisene ikke blir så høye i vinter som først fryktet, men usikkerheten er fortsatt stor, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion

Forbrukertillitsindeksen har nå vært negativ i 14 måneder på rad, som betyr at flere er pessimister enn optimister på vegne av økonomien.

- Opinion har registrert flere pessimister enn optimister over et lengre tidsrom tidligere, men aldri med så lave verdier, sier Høidahl.

Verken under koronakrisen, oljepriskrisen eller finanskrisen har nordmenn hatt så liten tro på økonomien som det siste året.

- Det sier en del om hvor dypt de ulike krisene vi er inne i nå stikker, sier Høidahl.

Undersøkelsen er gjennomført 29. november-6. desember i et landsrepresentativt utvalg på 1026 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 27. januar.

Forbrukertillitsindeksen (Consumer Confidence Index - CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: