Nyhet
28.2.2020
28.2.2020

Svakt fall i forbrukertilliten i februar

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertillitsindeksen er på minus 2,6 poeng i februar, ned fra minus 1,9 poeng i januar. Men den er fortsatt høyere enn for ett år siden.

- I januar økte tre av de fire delindeksene som utgjør forbrukertilliten kraftig. To av disse faller svakt i februar. Det gjelder blant annet troen på egen økonomi, men den er fortsatt på et forholdsvis høyt nivå, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Undersøkelsen viser også at husholdningene styrker finansene sine. For fjerde måned på rad er det stadig flere som sparer, og færre som tar opp lån eller bruker oppsparte midler.

- Utsiktene til vekst for den jevne lønnstaker ved årets lønnsoppgjør og troen på at boliglånsrenta holder seg lav, bidrar til å forklare folks positive forventninger til egen økonomi fremover, sier Høidahl.

Les mer: Forbrukertillitsindeksen 28. februar 2020

Målingen er gjennomført i perioden 11. – 17. februar. Neste måling publiseres 27. mars.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: