Korona
31.3.2020
31.3.2020

Syv av ti nordmenn har ikke endret alkoholvaner

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Nærmere en av ti nordmenn har fått et høyere alkoholkonsum enn normalt etter koronautbruddet. To av ti har lavere konsum, mens resten oppgir uendret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har daglig målt nordmenns alkoholkonsum i ca to uker. Mer enn 8000 nordmenn er blitt spurt om alkoholkonsumet er endret sammenlignet med en normal uke før koronautbruddet.

Flertallet har ikke endret vaner

73 prosent sier at alkohoIkonsumet er uendret sammenlignet med før koronautbruddet, mens altså klart flere oppgir lavere konsum fremfor høyere.

- Vi ser foreløpig ikke klare tegn på at alkoholkonsumet blant nordmenn endrer seg i en eller annen retning desto flere dager som går etter at Norge stengte ned. Dette kan selvsagt endre seg fremover, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Vinmonopolet har meldt om økt salg etter koronautbruddet, men har uttalt at salget ikke har økt mer enn det som kan forventes når grensehandelen, taxfreehandelen og utesteder stenges ned.

- Andelen som oppgir høyere alkoholkonsum etter koronautbruddet, øker jo yngre man er. Men i alle aldersgrupper og ikke minst blant nettopp de under 30 år, er det samtidig betydelig flere som har redusert alkoholkonsumet etter koronautbruddet. Vi må huske at mange unge ikke lengre kan gå ut på byen og at flertallet er vant med alkohol i en sosial kontekst, sier Askheim.

Oslo er den landsdelen i Norge hvor flest har endret alkoholkonsumet etter koronautbruddet. 13 prosent i Oslo oppgir økt konsum, 23 prosent redusert og 64 prosent uendret. Økt alkoholkonsum øker generelt sett noe med utdanningsnivå.

Større familier har minst nedgang

- Vi ser kraftigst reduksjon i alkoholkonsum i husstander med én person, hvor ensomhet kunne utgjøre en ekstra risiko. Det betyr samtidig at i hustander med flere personer, også barn, er de husstandene som i minst grad har redusert alkoholkonsumet etter koronautbruddet, sier Askheim.

Norsk koronamonitor viser i liten grad forskjeller i endringer i alkoholkonsum avhengig av om man er i arbeid eller ikke.

Om Norsk koronamonitor

Norsk koronamonitor vil offentliggjøre en rekke nye tall om hvordan nordmenn håndterer koronaviruset.

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig (opptil daglig) måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av utbruddet.

Opinion vil også etablere et nasjonalt befolkningspanel for studier knyttet til konsekvenser og effekter av koronasituasjonen, i samarbeid med forskningsmiljøer, myndigheter, bedrifter, organisasjoner, media m.fl.

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no 

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Kontaktperson: