Nyhet
15.2.2024
15.2.2024

Folk flest ser mørkt på økonomien

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver

Nordmenn ser mørkt på egen økonomi og frykter svekket kjøpekraft. Flertallet tviler på lavere rente ved utgangen av året.

I en ny undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor tror kun to av ti nordmenn (21 %) at egen kjøpekraft og/eller økonomi vil bli bedre de neste 12 månedene. En av tre tror den blir dårligere (33 %), mens 39 prosent tror den blir uendret. 7 prosent svarer vet ikke.

- Det at flere nordmenn forventer å få dårligere fremfor bedre økonomi fremover, er et pessimistisk signal og vitner om en betydelig økonomisk uro i befolkningen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at tross alt har både politikere og økonomer snakket om forventninger til økt kjøpekraft i år, samt at rentetoppen trolig er nådd. Likevel merker folk 14 renteøkninger på rad og at for eksempel prisene på matvarer i januar lå 8,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil torsdag kveld holde Norges Banks tradisjonsrike årstale om økonomiske perspektiver.

SSB publiserte i går tall som viste svak utvikling i norsk økonomi, hvor den utviklet seg tilnærmet flatt gjennom 2023 og vokste kun 0,2 prosent i 4. kvartal.

Bekymret for egen økonomi

En av tre nordmenn (29 %) er i stor grad bekymret for egen økonomi for tiden. 43 prosent er i liten grad bekymret, mens 26 prosent sier verken eller. To prosent vet ikke.

Bekymringen for egen økonomi er spesielt høy i den yngre delen av befolkningen, og særlig blant 30-åringer hvor annenhver i stor grad er bekymret (49 %). Bekymringen er langt mindre blant de over 50 år (16 %). De med lav inntekt er mest bekymret.

Tviler på lavere rente i år

Styringsrenten fra Norges bank er i dag på 4,5 prosent.

40 prosent av befolkningen tror styringsrenta vil være lavere enn dette ved utgangen av året 2024, mens 23 prosent tror den vil være høyere og 26 prosent tror den vil være uendret. Resten har ingen mening.

- Selv om det er flere som tror på rentenedgang enn økning, er det et mindretall i befolkningen som faktisk forventer at styringsrenta er lavere ved utgangen av året, sier Clausen.


Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i februar 2024. Ansvarlig i Opinion: Seniorrådgiver Nora Clausen, nora@opinion.no.