Nyhet
28.8.2020
28.8.2020

Tilbakeslag for forbrukertilliten

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

Forbrukertilliten faller i august og er nå lavere enn i mai.

Etter at forbrukertillitsindeksen (CCI) falt til rekordlave nivåer i begynnelsen av koronaepidemien, tok den seg opp igjen i mai og juni og endret seg lite i juli. Nå i august faller forbrukertilliten igjen, ned til -4,8 poeng, som er et lavere nivå enn i mai.

- Det er først og fremst troen på landets økonomi om 12 måneder
som får seg en alvorlig knekk i august, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Nordmenns tro på landets økonomi faller med hele 13,8 poeng fra juli
til august og er med det igjen på et lavere nivå enn før koronapandemien.

- Nå tror 45 prosent av befolkningen at landets økonomi vil være dårligere om 12 måneder, mot 31 prosent som oppga det samme i juli. 28 prosent tror den vil være bedre, mot 41 prosent i juli, sier Høidahl.

For de tre andre indikatorene som utgjør CCI er det mindre endringer.

- Men både indikatoren egen økonomi nå, sammenlignet med for 12 måneder siden, og troen på egen økonomi om 12 måneder, er svakere i august enn i juli, påpeker Høidahl

Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, bolig, større forbruksvarer og oppussing de neste 12 månedene, holder seg på akkurat samme nivå som i juli.

- Kjøpsplanene synes dermed i liten grad å være påvirket av fallende tillit til egen og landets økonomi denne gang, sier Høidahl.

Målingen er gjennomført i perioden 11. – 17. august i et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer over 18 år.

Neste CCI-måling publiseres fredag 25. september

Forbrukertillitsindeksen er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. Forbrukertillitsindeksen er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av egen og landets økonomi og forventninger til kjøp av større forbruksgoder.

Tidligere målinger:

Kontaktperson: