Nyhet
1.6.2023
1.6.2023

To av tre tror Ukrainas motoffensiv lykkes

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Norske perspektiver på Ukraina-konflikten: 64% tror på ukrainsk motoffensiv suksess og 49% ser Ukraina som krigens seierherre. Les meningsmåling og innsikt fra Opinion her.

To av tre nordmenn tror at Ukraina vil lykkes i en ventet motoffensiv, viser Opinions samfunnsmonitor.

Det er ventet at Ukraina snarlig vil igangsette en motoffensiv for å gjenerobre territorier som er okkupert av Russland. To av tre nordmenn tror Ukraina vil lykkes med en slik motoffensiv (64 %). Kun 14 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

- Nordmenn har stor tro på at Ukraina lykkes i en snarlig ventet motoffensiv for å gjenerobre territorier som er okkupert av Russland, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Menn har litt større tro på Ukraina enn kvinner, hvor henholdsvis 68 og 59 prosent oppgir dette. I alle aldersgrupper er det flertall som tror Ukraina lykkes, og troen på dette øker noe med alder.

Tror Ukraina vinner krigen

Samtidig øker nordmenns tro på at Ukraina går seirende ut av hele krigen.

På spørsmål om hvilket land som til syvende og sist vinner krigen, svarer nå 49 prosent Ukraina, som er 14 prosentpoeng økning fra februar, da 35 prosent sa det samme. Kun 5 prosent svarer Russland, som er uendret. 35 prosent sier at ingen av dem vinner (mot 46 prosent i februar). Resten vet ikke.

Men krigen blir langvarig

Uansett hva utfallet av krigen blir, så tror nordmenn at krigen blir langvarig.

I gjennomsnitt tror nordmenn nå at krigen vil vare i 24 måneder til. Det betyr i så fall at krigen er ferdig rundt mai 2025. Det er omtrent identisk med hva nordmenn anslo i februar, da de oppga 27 måneder.

- Nordmenn flest står fast på at krigen sannsynligvis blir langvarig og skal vi tro folk flest blir sluttdatoen på krigen mai 2025, sier Clausen.

En av fire nordmenn (25 %) tror krigen vil utvides til å foregå i flere land eller regioner utover Ukraina. Et klart flertall på 62 prosent tror ikke det skjer (en økning fra 42 prosent i februar), mens resten svarer vet ikke.

- Flertallet tror ikke at krigen vil utvides til andre land og dette gjelder stadig flere, sier Clausen.

Positive til flere ukrainske flyktninger

Over åtte av ti nordmenn (83 prosent) er positive til at Norge tar imot flere flyktninger fra Ukraina enn det Norge allerede har gjort. Bare 5 prosent er negative, mens resten sier verken eller, eller vet ikke. For et halvt år siden (desember 2022) var 72 prosent positive til flere flyktninger fra Ukraina, og 7 prosent var negative, mens resten svarte verken eller, eller vet ikke.

- Nordmenn har hele tiden vært entydig positive til å ta i mot ukrainske flytninger, og viljen til dette, er faktisk også økende, sier Clausen.

Godt håndtert av Norge og NATO

Opinions samfunnsmonitor viste i februar at nordmenn i overveiende grad er positive til Norges håndtering av krigen så langt. Over syv av ti (72 %) synes at Norge har håndtert krigen på en god måte. Like mange synes at NATO har håndtert krigen på en god måte (72 %).

Nora Clausen er seniorrådgiver og partner i Opinion.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i mai 2023 (uke 21). Opinions samfunnsmonitor gjennomføres cirka annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet.

Kontaktperson i Opinion: Seniorrådgiver og partner Nora Clausen, nora@opinion.no, 984 03 047

Kontaktperson: