Nyhet
14.6.2024
14.6.2024

Tror ingen vinner i Ukraina

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver

Nordmenns tro på at Ukraina vinner krigen mot Russland er svekket. Nå tror flertallet i befolkningen at ingen kommer til å vinne krigen, viser Opinions samfunnsmonitor.

Det er over to år siden Russland invaderte Ukraina. Denne helgen arrangeres fredstoppmøte for Ukraina i Sveits.

- Andelen som tror på Ukrainsk seier er halvert det siste året. Troen på at Russland vinner øker noe. Det flest antar, er likevel at ingen vinner, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

På spørsmål om hvilket land som til syvende og sist vinner krigen, svarer nå 23 prosent Ukraina. Det er en halvering fra samme tid i fjor, da 49 prosent sa det samme. 11 prosent svarer at Russland vinner, som er en økning fra 5 prosent.

Flertallet sier at ingen av dem vinner (54 prosent, mot 35 prosent for et år siden). Resten svarer vet ikke.

Ingen fred i sikte

Nordmenn tror krigen blir langvarig, uansett hva utfallet av krigen blir.

I gjennomsnitt tror nordmenn nå at krigen vil vare i nesten 4 år til. Det betyr i så fall at sluttdatoen på krigen blir våren 2028.

For et år siden trodde nordmenn at krigen ville vare frem til mai 2025.

- Folk flest var ganske tidlig forberedt på en langvarig krig. Likevel blir anslaget på krigens varighet stadig lengre. Få ser noen fred i sikte, sier Clausen.

Hun sier at alle kriger tar slutt en dag. Ofte har kriger blitt mer langvarig når verdenssamfunnet ikke klarer å ta parti i krigen. I denne krigen er det dog temmelig tydelig hvilke land som støtter Ukraina eller Russland.

Færre utelukker utvidelse av krigen

En av tre nordmenn (33 prosent) tror nå at krigen vil utvides til å foregå i flere land eller regioner utover Ukraina. Omtrent like mange sier nei til dette (37 prosent), noe som er en kraftig nedgang fra samme tid i fjor (62 prosent i fjor). 29 prosent svarer vet ikke.

- Nordmenn har endt opp med å bli svært usikre på om krigen i Ukraina vil utvides til flere land, sier Clausen.


Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1050 personer i mai-juni 2024. Feilmarginene er mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng. Ansvarlig i Opinion: Seniorrådgiver Nora Clausen, nora@opinion.no.