Folkogfag
17.10.2017
17.10.2017

Vekst i det globale markedet for markedsanalyse

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

ESOMAR (www.esomar.org, som er vår internasjonale bransjeorganisasjon, publiserte nylig sin årlige bransjerapport, Global Market Research 2017. Rapporten utarbeides i samarbeid med revisjonsselskapet BDO, og presenteres på den årlige ESOMAR-kongressen, som gikk av stabelen i Amsterdam i slutten av september. Vår adm. dir John Lauring Pedersen er norsk ESOMAR-representant og mangeårig medlem. - Selv om jeg i år gikk glipp av selve kongressen, som ofte gir deg litt mer uformell informasjon om hva som skjer ”bak tallene”, så ser jeg alltid med spenning fram til denne rapporten, sier han.


 

Årets rapport viser forsiktig vekst i bransjen i 2016 – den globale omsetningen er opp 2,3% sammenlignet med 2015. Den sterkeste veksten finner vi et stykke fra vår hjemlige andedam – omsetningen i Afrika vokste med 22,7%, mens APAC (Asia/Stillehavsregionen) hadde en vekst på 7,8%. Veksten i Europa var den svakeste av alle regioner, med beskjedne 1,6%. Blant landene som vokste sterkest i Europa i 2016 finner vi mange tidligere østblokk-stater, med Russland på topp (21,2% vekst).


 

Det norske markedet vokste med enda mer moderate 0,6%, men dette er korrigert for inflasjon og ikke minst for valuta-svingninger, og den norske kronen var i store deler av 2016 svak sammenlignet mot euro, som er utgangspunktet for rapporten. - Dette forklarer hvorfor Virke rapporterer sterkere tall for det norske markedet i 2016 enn ESOMAR som noen sikkert har lest i bransjebladet Analysen, sier John Lauring Pedersen, som også er leder for Virkes bransjeorganisasjon for markedsanalyse.


 

ESOMAR rapporterer også tall på utvikling av metode – her er det særlig interessant å merke seg at online-undersøkelser nå nesten står for halvparten av omsetningen i bransjen (44%), en dobling de siste fem årene. Vi kan også se at online communities, som Opinion satser hardt på, nå utgjør 6% av den globale omsetningen av markedsanalyse. - Tilsvarende tall for det norske markedet er godt under 1%, så her henger for en sjelden gangs skyld ikke Norge med når det gjelder å være tidlige ute med nye metoder, sier John. Endelig kan vi notere at valgåret 2016 var et viktig år for meningsmålinger og undersøkelser relatert til politikk: hele 7% av den globale omsetningen var innenfor dette området.


 

Det er også interessant å se at de store, globale aktørene (Nielsen, Kantar, IPSOS m.fl) får sin markedsandel redusert fra 2015 til 2016. Nedgangen er riktignok veldig liten, et fattig prosentpoeng, men det foregår samtidig omfattende oppkjøp og konsolideringer fra disse aktørene, så det er overraskende at trenden ikke er den motsatte.


 

Rapporten er å få lastet ned for medlemmer på www.esomar.org - for ikke-medlemmer koster den 250 Euro. Ved siden av utfyllende og detaljert statistikk inneholder den også mange interessante artikler, bl.a. om markedsanalysens historie, i et år hvor ESOMAR markerer sitt 70-årsjubileum. Men det er en annen historie…

Kontaktperson: