Nyhet
16.9.2022
16.9.2022

Velgerne ønsker regjeringsskifte

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Borgerlige partier opp i Opinions måling: Høyre leder med 29,1%, Frp oppslutning øker. Rødgrønne sliter, Ap under 20% og Sp mister velgere.

Oppslutningen om de borgerlige partiene fortsetter å øke, og for tredje måling på rad er det borgerlig flertall.

Høyre, Frp, Venstre og KrF får 92 mandater. Det borgerlige flertallet har økt fra 86 mandater i juni og 85 mandater i mai.

Høyres beste måling på fire år

Høyre er klart største parti med en oppslutning på 29,1 prosent. Målingen er partiets beste siden februar 2018, og avstanden mellom Høyre og Ap (9,8 prosentpoeng) har aldri vært større på Opinions målinger.

Høyre henter mange velgere fra regjeringspartiene, og det er tydelig at velgerne per dags dato mener at en regjering ledet av Erna Solberg ville gjort en bedre jobb enn dagens regjering. Nye tall Opinion har innhentet viser at befolkningen har langt større tillit til Erna Solberg enn til Jonas Gahr Støre: 49 prosent har tillit til Solberg, mens tilsvarende tall for Støre er 33 prosent.

Også Frp fortsetter den gode trenden fra før sommeren og får en oppslutning på 14,8 prosent. De to blå partiene har 81 mandater til sammen og nærmer seg flertall uten KrF og Venstre. 

Utvikling for H+Frp og Ap+Sp

Tøffe sommermåneder for regjeringen

Ap får en oppslutning på 19,3 prosent, og får med det nok en måling under 20-tallet. Sp på sin side faller 3,2 prosentpoeng til 6,0 prosent, og den lille fremgangen de hadde på juni-målingen viser seg å være et blaff. Mange av de som stemte på Ap og Sp har enten gått til Høyre/Frp eller satt seg på gjerdet. Situasjonen er mest prekær for Sp når man ser på tallene: 2 av 3 velgere som stemte på Sp ved valget har nå forlatt partiet. For Ap sin del har omtrent halvparten av velgerne fra valget gått til andre partier/satt seg på gjerdet.

I løpet av sommeren har vi sett en regjering som har blitt drevet fra skanse til skanse i håndteringen av strømkrisen. Opposisjonspartiene både på venstresiden og høyresiden har krevd at Støre og Vedum må levere bedre løsninger. I tillegg har både LO, NHO og innbyggerne selv vært ute med krav om bedre støtteordninger.

Støres regjering har fått en tøff start på sin periode med koronahåndtering, krig i Ukraina og økende priser på blant annet strøm og drivstoff. Regjeringspartiene selv peker på de ulike krisene som årsak til den fallende oppslutningen. De ser ut til å glemme at de også blir målt på håndteringen av krisene. Nye tall fra Opinion viser at kun 26 prosent av velgerne har tillit til jobben som regjeringen gjør, mens over halvparten (53 %) mener utviklingen i Norge går i feil retning. Disse tallene, sammen med velgerflukt fra Ap og Sp, gir en tydelig indikasjon på at velgerne er misfornøyde med hvordan regjeringen håndterer de ulike krisene.

Utvikling fra stortingsvalget 2021 og frem til i dag.

Økt oppslutning om «andre partier»

Til tross for en liten fremgang for både KrF og MDG ligger de to partiene stadig under sperregrensen. KrF virker å ha forsvunnet ut av medienes søkelys og sliter med å få oppmerksomhet. MDG på sin side har ikke greid å mobilisere velgere på den utfordrende energisituasjonen og tørken som har vært i Sør-Europa.

Gruppen med andre partier går frem til 5,9 prosent. De største partiene i denne gruppen er Pensjonistpartiet (1,7 %), Demokratene (1,2 %) og Industri- og næringspartiet (0,7 %). Det er nærliggende å tro at folk søker mot Demokratene og Industri- og næringspartiet på grunn av de økende strømprisene.

Mandatfordeling for ulike regjeringskonstellasjoner

***

Opinion utarbeider partibarometeret på oppdrag fra Dagsavisen og FriFagbevegelse. Se Dagsavisens omtale her.

Opinions partibarometer publiseres hver måned. Barometeret for juni er basert på 971 telefonintervjuer hvor 675 respondenter har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginene for partiene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. Intervjuene er gjennomført på telefon i perioden 2. august til 8 august 2022.

 

Ta kontakt med:
Henrik Høidahl

Henrik Høidahl på 992 61 015 eller hh@opinion.no

Martin Stubban på 936 04 322 eller martin.stubban@opinion.no

Kontaktperson: