Korona
10.4.2022
10.4.2022

Vil gi Afrika koronavaksiner

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av
Nesten ni av ti nordmenn vil at alle land skal ha lik tilgang på koronavaksiner. Kun omtrent én av syv i Afrika er fullvaksinert.

Nesten ni av ti nordmenn vil at alle land skal ha lik tilgang på koronavaksiner. Kun omtrent én av syv i Afrika er fullvaksinert.

Norsk koronamonitor fra Opinion har i pandemien spurt totalt 40.000 nordmenn om de er opptatt av hvordan koronaviruset sprer seg i Afrika. I tillegg er det spurt om alle land bør ha lik tilgang til vaksiner.

I mars oppga 37 prosent av alle nordmenn at de er opptatt av hvordan koronaviruset sprer seg i Afrika. På samme tid i fjor oppga 41 prosent det samme, mens ved nedstengningen i mars 2020 sa hele 63 prosent det samme.

- Selv om nordmenn opplever at pandemien ikke preger vår egen hverdag like mye og en krig i Europa har blusset opp, så er nordmenn fortsatt opptatt av pandemien globalt, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at mantraet om at ingen er trygge før alle er trygge i en global pandemi, var noe de fleste smertelig erfarte på kroppen da en ny mutert bølge av omikron kom. En variant som nettopp hadde sitt utspring fra et uvaksinert Afrika. Faren for nye mutasjoner øker gjerne i uvaksinerte land.

Støtter global vaksinedistribusjon

På spørsmål om alle land bør ha lik tilgang til en vaksine mot koronaviruset, svarer nærmere ni av ti nordmenn ja til dette (86 %). Kun 6 prosent sier nei, resten vet ikke. Tallene har vært gjennomgående høye gjennom hele pandemien, også før nordmenn selv ble vaksinert.

– Nordmenn har støttet global vaksinedistribusjon gjennom hele pandemien. Holdningen har stått fjellstøtt både før, under og etter at nordmenn selv ble vaksinert, sier Clausen.

I mars mente fire av fem nordmenn (81 %) at de synes at rike land bør frigi patenter til koronavaksiner, slik at andre land kan produsere vaksiner selv. Kun 7 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

Afrika-mysteriet

Kun omtrent 15 prosent i Afrika er så langt fullvaksinert. Men til tross for lav vaksinegrad og dårlig helsevesen i flere afrikanske land, har forventningene om koronavirusets herjing av kontinentet uteblitt. Dødstallene er relativt lave, selv korrigert for underrapportering.

Mange klør seg i hodet og peker på Afrikas unge befolkning, klimaet, lite reiser, genetikk, at mange ble smittet av milde koronavarianter, eller at det kanskje fortsatt kun er et tidsspørsmål før korona herjer Afrika. Samtidig varslet WHO for få dager siden at trolig to av tre i Afrika kan ha vært smittet og at antall smittede er hele 97 ganger høyere enn rapportert.

Norsk koronamonitor publiserte første sak om nordmenns holdninger til koronasituasjonen i Afrika allerede for to år siden, og på samme tid i fjor, samt blant annet rett i forkant av omikron-bølgen.

Opinion har publisert over 280 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.

     

Ta kontakt med:

Nora Clausen på 984 03 047 eller nora@opinion.no

Ola Gaute Askheim

Ola Gaute Aas Askheim på 922 34 056 eller olag@opinion.no

Kontaktperson: