Korona
5.5.2020
5.5.2020

Krever korona-kraft i klimakrisen

Dette er en kommentar skrevet av
Dette er en analyse skrevet av

En av tre nordmenn vil at regjeringen skal vise samme handlekraft i klimakrisen som i koronakrisen.

Opinion har spurt nordmenn om de mener myndighetene bør innføre reguleringer for å stoppe klimaendringene på samme måte som de har gjort for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Krav fra de yngre

Blant de under 30 år svarer så mange som annenhver at myndighetene bør innføre reguleringer for å stoppe klimaendringene på samme måte som de har gjort for å stoppe spredningen av Covid 19.

- Spørsmålet ble stilt mens Norge var i sin dypeste korona-lockdown med den påkjenningen det innebærer og selv da sier en av tre nordmenn, og halvparten av de yngre, at de vil at regjeringen skal vise samme handlekraft i klimakrisen som de nå gjør i koronakrisen, sier seniorrådgiver og partner Sunneva Kilsti i Opinion.

Jo høyere utdanning i befolkningen desto flere er enig i at myndighetene må vise samme handelkraft i klimakrisen.

Forbruker og bærekraft

Funnet harmonerer med Opinions undersøkelse og rapport Forbruker og bærekraft, som ble lansert 30. april, hvor både kvantitative og kvalitative metoder har vært brukt for å undersøke forbrukernes forhold til bærekraft og bærekraftig utvikling.

- Denne undersøkelsen ble gjennomført mens verden fortsatt var normal, altså før korona. Ett av resultatene er at 6 av 10 nordmenn vil at myndighetene skal tvinge både folk og bedrifter til å leve mer bærekraftig, sier Kilsti.

Hun mener at selve krisen forsterker dette inntrykket. Den høye tilliten vi har til myndighetenes håndtering av koronakrisen kan ha bidratt til større aksept for inngripende tiltak også for å hindre de mange alvorlige konsekvensene av global oppvarming.

- Det er oppsiktsvekkende at 34 prosent, etter flere uker med inngripende tiltak både i samfunnslivet og i folks privatliv, mener at myndighetene bør gå like effektivt til verks for å stanse klimaendringene, sier Kilsti.

Klar kriseforståelse

Befolkningen har en klar kriseforståelse knyttet til klimaendringene. 9 av 10 mener klimaproblemene er reelle, og 7 av 10 mener det haster å gjøre noe, viser Opinions rapport Forbruker og bærekraft.

- De fleste ønsker å bidra og mener at alle, fra den enkelte av oss til bedrifter og myndigheter må bidra til tiltak mot klimaendringene. De fleste mener at både teknologi og livsstilsendringer vil bidra positivt, men først og fremst ønsker folk at de med makt og myndighet skal ta grepene som trengs for å løse problemene, sier Kilsti.

Hun peker på at sosial distansering heldigvis ikke vil være nødvendig for å stanse klimaendringene. Men effektive tiltak vil ha betydning for hvordan vi produserer, forbruker og lever livene våre.

- Opinions funn viser at politikerne inviteres til å komme på banen, og at de har folket med seg dersom de gjør det, sier Kilsti.

Ta kontakt med:
Sunneva Kilsti

Sunneva Kilsti på 982 60 852 eller sunneva@opinion.no

Kontaktperson: