Nyhet
22.5.2024
22.5.2024

Nordmenn anerkjenner Palestina som stat

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver

Et klart flertall i befolkningen mener Norge bør anerkjenne Palestina som egen stat. Få er uenig.

I en fersk undersøkelse fra Opinions samfunnsmonitor mener seks av ti nordmenn (58 %) at Norge bør anerkjenne Palestina som egen stat. Kun 14 prosent sier nei, mens 28 prosent svarer vet ikke.

Undersøkelsen ble gjennomført den siste uken og frem til i går, altså i forkant av regjeringens pressekonferanse om at Norge vil anerkjenne staten Palestina.

- Lite tyder på at regjeringens beslutning om å anerkjenne staten Palestina er kontroversielt blant folk flest. Tvert imot er det et solid flertall for dette og med bred politisk forankring, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror at dagens melding om at regjeringen offisielt vil anerkjenne Palestina som stat, gjør at enda flere nordmenn fremover vil støtte dette, særlig blant de som hittil har vært usikre.

I omtrent alle partier mener flertallet av velgerne at Norge bør anerkjenne Palestina. Unntakene er FrP som er delt på midten (35 % ja, 35 % nei og 30 % vet ikke), mens KrF er det eneste partiet med en svak overvekt på nei-siden (35 % ja, 40 % nei og 25 % vet ikke). I flere partier er støtten til Palestina som stat over 80 prosent.

Både blant kvinner og menn og i alle aldersgrupper er det flertall som mener Norge bør anerkjenne Palestina.

Sympatiserer mer med palestinerne

Samtidig viser undersøkelsen at nordmenn har mer sympati for palestinerne enn israelerne i den pågående krigen, og at sympatien for palestinerne har økt det siste halvåret.

På spørsmål om man har mest sympati med israelerne eller palestinerne i den nye krigen mellom Israel og Hamas som brøt ut 7. oktober, svarer nå 47 prosent palestinerne og 11 prosent israelerne. Resten svarer begge like mye (13 %), ingen av dem (17 %) eller vet ikke.

Andelen som sympatiserer mest med palestinerne har økt med ti prosentpoeng siden november 2023, mens andelen som sympatiserer mest med israelerne er uendret.

- Sympatien for palestinerne har vært sterk blant nordmenn i den pågående krigen, og sympatien øker, sier Clausen.

Ikke forholdsmessig

En av ti nordmenn (11 %) synes at Israels motangrep står i forhold til Hamas’ angrep på Israel 7. oktober. Dette er samme nivå som i november. Samtidig har andelen som svarer nei økt, fra 52 til 62 prosent. Resten vet ikke.


Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1050 personer i perioden 14.-21. mai 2024. Feilmarginene er mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng. Opinions samfunnsmonitor gjennomføres cirka annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Ansvarlig i Opinion: Seniorrådgiver Nora Clausen, nora@opinion.no.