Nyhet
5.2.2024
5.2.2024

Syv av ti tror flere statsråder må gå fremover

Dette er en kommentar skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Dette er en analyse skrevet av
Nora Clausen
Seniorrådgiver
Et solid flertall i befolkningen forventer at flere statsråder må gå av på grunn av fusk i studiene sine. Tilliten til politikerne generelt nærmer seg et bunnivå, viser Opinions samfunnsmonitor.

Mer enn syv av ti nordmenn (73 %) tror at flere statsråder må gå av fremover på grunn av plagiering i universitetsoppgavene sine. Kun syv prosent sier nei, mens resten vet ikke.

Nylig måtte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch gå av etter avsløringer om tekstlikheter og mulig plagiat i masteroppgaven hennes. Undersøkelsen er gjennomført i etterkant av dette og samtidig med at Nord universitet vurderer helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave.

Opinions samfunnsmonitor viste i fjor høst at ulike skandaler den siste tiden påvirket tilliten til politikere.

- Det nye året har startet med enda større grad av mistillit til politikerne, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Tynnslitt tillit

Flere politikere og statsråder har gått av på grunn av feil de har gjort i det siste, slik som brilletyveri, aksjehandel, pendlerbolig, verv gitt til venner og plagiat i masteroppgaver.

Nesten syv av ti nordmenn (68 prosent) mener at slike saker i stor grad har påvirket tilliten deres til politikere i Norge generelt.

Dette er en økning på 11 prosentpoeng fra oktober i fjor hvor 57 prosent svarte det samme, og da i en periode preget av aksjehandelen til Sidre Finnes og flere statsrådavganger.

- De som hevder at politikere har en jobb å gjøre for å gjenreise tilliten til politikerne synes absolutt å være inne på noe, sier Nora Clausen.

At disse sakene har påvirket tilliten til politikere gjelder gjennomgående i alle aldersgrupper og litt mer blant kvinner enn menn (72 mot 65 prosent).

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i januar 2024. Ansvarlig i Opinion: Seniorrådgiver Nora Clausen, nora@opinion.no.