Analyse
8.1.2024
8.1.2024

Støres nyttårstale: I takt eller utakt med folk flest?

Dette er en kommentar skrevet av
Tove Botnen
Markedsdirektør
Dette er en analyse skrevet av
Tove Botnen
Markedsdirektør
Hvert år samles en hel del av oss foran skjermen for å høre nyttårstalen til statsministeren. Økonomisk vendepunkt, klimahandling og håp var Jonas Gahr Støres tanker for 2024. Men hva tenker befolkningen?

Dyrtid, økte renter og uro i verdensøkonomien

Statsministeren konstaterte at 2023 har vært økonomisk tøft for mange. Det stemmer. 45 prosent av befolkningen opplever at deres økonomiske situasjon har blitt dårligere det siste året, viser tall fra Opinions samfunnsmonitor i november 2023. 14 prosent sier de er bedre økonomisk stilt og om lag 4 av 10 opplever en uendret situasjon. Så flertallet har ikke fått det verre økonomisk, men dyrtid og høye kostnader er på agendaen for flere enn de som sliter. Hele åtte av ti (83 prosent) svarte i mai 2023 at de er mer bevisst på pris når de velger dagligvarer sammenlignet med for ett år siden. Mange merker dyrtid i form av høyere priser, men ikke på kroppen. En økonomisk bevegelse som har blitt mer populær blant de med gode inntekter er FIRE (financial independence retire early). Det handler om å spare seg til fant, for så å bli økonomisk fri slik at en kan slutte å jobbe når en selv vil. Her gjelder det å bruke lite av inntekten, selge unna eiendeler og eiendom for å betale ned lånet og investere i aksjer og annet, slik at man kan leve av avkastningen senere. En ting er sikkert, FIRE-bevegelsen og statsministeren er ikke enige, for i nyttårstalen forteller han om rekordmange i arbeid, og at målet for 2024 er enda flere. Men Støre snakker ikke til de rikeste i landet, og han treffer godt med å beskrive den økonomiske virkeligheten til folk flest.

Økonomien fremover, da?

Her er ikke folket og Støre like samstemte. Mens statsministeren tror på økt kjøpekraft i 2024, er det norske folk mer pessimistiske når det gjelder økonomien fremover. I desember falt Forbrukertilliten (nordmenns tro på egen og landets økonomi 12 måneder frem) for fjerde måned på rad. Statsministeren er ikke alene om å forvente lysere tider for folk flest. SSB forventer en lønnsvekst på 5,4 prosent i 2024. I mars 2023 spurte vi det norske folk hvem de mente burde prioriteres og/eller få et ekstra løft i lønnsoppgjøret. Sykepleiere, lærere og helsearbeidere toppet den listen.

Mens statsministeren tror på økt kjøpekraft i 2024, er det norske folk mer pessimistiske når det gjelder økonomien fremover. I desember falt Forbrukertilliten  for fjerde måned på rad.

Klimaendringer

«Mange unge er bekymret for klima i endring, tap av naturmangfold, plast i havet og dårlig byluft» sa Støre i nyttårstalen. Det stemmer. Så mange som halvparten (53 prosent) av unge i alderen 15 til 25 år er bekymret for miljø og klima, viser tall fra Opinions årlige UNG-undersøkelse. Statsministeren sier at klimaendringene går langt raskere enn klimahandlingene, at fremover må vi gjøre mer, men at vi ser tegn som gir håp. Personlig føler jeg klimasituasjonen er ganske håpløs. Jeg har mer tro på at verden går under, enn at vi faktisk klarer å snu dette. Her er jeg mer pessimistiske enn både folk flest, og statsministeren.

Tall fra Opinions Forbruker og Bærekraftrapport 2023, viser at bare 1 av 10 (12 prosent) i befolkningen (er like dystre som meg og) mener at det er krise, og at det allerede kan være for sent. 6 av 10 ser klimasituasjonen som alvorlig, men mener vi kan endre kursen. Mens 2 av 10 (18 prosent) anser situasjonen som mindre alvorlig enn mange tror. Støre snakket om overgang til fornybar energi og storsatsing på havvind til sjøs. Havvind er folket positiv til. Hele 7 av 10 nordmenn oppgav i februar 2023 at de var positive til å bygge ut mer vindkraft til havs. Men det er ikke bare fornybar energi folk vil ha mer av. 5 av 10 mener Norge bør fortsette å produsere olje og gass og lete etter mer. 36 prosent mener Norge bør fortsette å produsere olje og gass vi har funnet, men ikke lete etter mer. Bare 6 prosent mener Norge bør slutte å produsere olje og gass og ikke lete etter mer. Støre treffer folk i måten han omtaler klimaendringene. Folk vil ha vindkraft, men vil ikke slutte å utvinne olje og gass.

Krig og konflikt

«Norge støtter ukrainernes kamp. Vi står samlet i befolkningen og i politikken i vår støtte til Ukraina», uttalte Støre. Opinions samfunnsmonitor har siden 2022 målt at et flertall i befolkningen er positive til å ta imot flere innvandrere fra Ukraina. I siste måling i oktober 2023 ser vi et fall i støtten, men det er fremdeles et flertall som vil ta imot flere flyktninger.

En alvorlig nyttårstale av en statsminister som maner til håp. Støre er stort sett i takt med folket, med unntak av hans økonomiske optimisme for 2024.