opinions forbrukermeter

værvarsel for nordmenns forbruk

ForbrukerMeteret måler nordmenns tro på egen og landets økonomi 12 måneder frem. Vi oppdaterer de to hovedindikatorene Forbrukertillitsindeks (CCI) og Kjøpsindeks hver måned. Viktige indikatorer for alle som er avhengig av nordmenns økonomi og forbruk.

Blant kjøperne og brukerne av ForbrukerMeteret finnes aktører innen varehandel, bank, finans, forsikring, eiendom, offentlig forvaltning og organisasjonslivet.
DNB logo

Indikator for folks forbruk og fremtidstro de neste månedene.

Opinion har siden 2007 målt forbrukernes tillit og forventninger til økonomien. Våre undersøkelser har fanget opp reaksjoner på finanskrisen i 2008, gjelds- og eurokrisen i 2011, oljepriskrisen i 2014-2015, koronakrisen i 2020-2021 og krigen i Ukraina fra februar 2022. Forbrukertillitsindeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. CCI beregnes ut fra forbrukernes vurdering av husholdningen og landets økonomi og planer om kjøp av større forbruksgoder. Høy CCI indikerer forbrukere som er mer tilbøyelige til å bruke mer penger og bidra til å stimulere økonomien, mens lav CCI indikerer forbrukere som vil bruke mindre penger, noe som kan ha negative konsekvenser for varehandel og tjenesteytende næringer.
Slik leser du Consumer Confidence (CCI) indeksen: Tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCI er under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

Tillitsindeks og Kjøpsindeks for Norge og Norden.

ForbrukerMeteret inneholder en gjennomgang forbrukertillitsindeksen (CCI) og kjøpsindeksen og indikatorene som utgjør de to hovedindeksene. I tillegg sammenlignes CCI for Norge med CCI til de nordiske landene og noen større land i eurosonen. I den samlede forbrukertillitsindeksen inngår forbrukernes vurdering av husholdningens økonomi nå og om 12 måneder, forventninger til landets økonomi om 12 måneder og husholdningens kjøp av større forbruksgoder de neste 12 månedene. I den samlede kjøpsindeksen inngår planer om kjøp av større forbruksgoder, bil, bolig eller fritidsbolig, samt oppussing av bolig eller fritidsbolig kommende 12 måneder.
Månedlig oppdaterte, landrepresentative tall med 15 års historikk.
Spørsmålene som inngår i ForbrukerMeteret kjøres månedlig på en web-omnibus. Resultatene er basert på landsrepresentative utvalg med 1000 respondenter som er vektet på kjønn, alder og bosted/geografi. Metoden for datainnsamling har vært den samme siden 2007, som gir en tidsserie på over 15 år med sammenlignbare data. ForbrukerMeteret med tilhørende datasett sendes ut siste fredag i hver måned kl. 10 i henhold til en fast leveringsplan. Unntaket er i juli, da det måles, men resultater legges inn i augustrapporten. I desember leveres resultater som regel fredag midt i måneden.
Forbrukertillitsindeks
Vurdering av husholdningens egen og landets økonomi i dag og om 12 måneder måneder, og husholdningens planer om kjøp av større forbruksgoder de neste 12 månedene.
Kjøpsindeks
Husholdningenes planer om kjøp av større forbruksgoder, bil, bolig eller fritidsbolig, samt oppussing av bolig ellerfritidsbolig kommende 12 måneder.
Consumer Confidence Index
Offisiell internasjonal indeks som brukes som grunnlag for sammenligning av Norge med tilsvarende CCI for de nordiske landene og noen større land i eurosonen.

Pris og bestilling

Hva får du?
Opinions ForbrukerMeteret med forbrukertillitsindeksen (CCI) og kjøpsindeksen inkluderer månedlige målinger, rapport (pdf) og bakgrunnstall (xls) for aktuell måned (indekser, veide tall). Både hovedindeksen og de fire indikatorene som hver utgjør CCI og kjøpsindeksen presenteres. Dessuten inngår CCI-tall for Norden og noen av de større landene i Euro-sonen.
Hvordan bestille? 
Velg det som passer deg best: 
Trenger du mer informasjon? 
Ta kontakt på samme måte som over.  
Pris for abonnement: 37.500 eks. mva. per år

Team CCI

Teamet bak CCI: Fra venstre: Hege Skar, Nina Iren Hoven og Henrik Høidahl.

Henrik Høidahl

hh@opinion.no
+47 992 61 015

Hege Skar

hege.skar@opinion.no
+47 941 72 585

Nina Iren Hoven

nina@opinion.no
+47 901 30 745