opinions samfunnsmonitor

Fingeren på pulsen av det norske samfunnet

Hver måned tar vi pulsen på det norske samfunnet gjennom landrepresentativ undersøkelse i den norske befolkning. Vi fanger befolkningens meninger om aktuelle temaer innen politikk, samfunn, hverdagsliv og forbruk.

Få innsikt i dagsaktuelle temaer.

Opinions Samfunnsmonitor belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger i det norske samfunnet. Samfunnsmonitoren vil fortløpende offentliggjøre en rekke tall om nordmenns holdninger, handlinger og forventninger til aktuelle tema som diskuteres nå. Annenhver uke gjennomfører vi undersøkelser i et landsrepresentativt utvalg av nordmenn over 18 år. Det gjennomføres totalt 1000 intervjuer, som gir statistiske feilmarginer på maksimalt 3,2 prosentpoeng.
52%
er positiv til å øke aldersgrensen på sosiale medier fra 13 år til 16 år
34%
av befolkningen er enig i at Norge bør innføre et tredje juridisk kjønn
14%
som har vært smittet med korona opplever i dag ettervirkninger av koronasmitten

Team Samfunnsmonitor

Tove Botnen

tove@opinion.no
+47 991 06 513

Nora Clausen

nora@opinion.no
+47 984 03 047

Siste saker fra Opinions Samfunnsmonitor